Disclaimer

De website www.dmddesign.nl is eigendom van DMD Design.

De website wordt uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik ter beschikking gesteld. Al het overige gebruik is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van DMD Design. DMD Design behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor.

Alle teksten en foto’s op de website zijn door DMD Design zelf geproduceerd. Op alle foto’s rust auteursrecht. Gebruik van teksten, delen van teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s en alle andere items van www.dmddesign.nl mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van DMD Design gebruikt worden.

DMD Design heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij de totstandkoming van de website. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke aandacht besteed. De informatie wordt onregelmatig bijgehouden. Er kan geen garantie op actualiteit gegeven worden. Ook kan geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is niet mogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Bijdragen aan de website door derden en verwijzingen van of naar derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van DMD Design.

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. DMD Design is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. DMD Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. DMD Design is niet verantwoordelijk voor eventuele overeenkomsten die zijn aangegaan naar aanleiding van of door tussenkomst van DMD Design. DMD Design behoudt zich het recht voor de door derden aangeboden informatie te wijzigen of te verwijderen als deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.

Wijzigingen

DMD Design behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Het is uw verantwoordelijkheid regelmatig de disclaimer te checken voor het actuele beleid van DMD Design op de website.

Bezwaren

Heeft u bezwaar tegen een onderwerp en/of de getoonde afbeelding of heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u dat kenbaar maken aan de redactie via info@dmddesign.nl.

We werken alleen met materialen van hoge kwaliteit. Denk aan; Jab, Kvadrat, De Ploeg, switch, Bogmans bv, Buvetex, Carlucci enz.

Ontwerp & realisatie : infigoo creatieve media

Copyright © DMD design |  privacyverklaring | disclaimer